Miljøpolitik

 Som leverandør af komplette lakeringer på storvogne, ønsker vi at levere vores produkt i en høj og langtidsholdbar kvalitet til vores kunder. Vi forpligter os samtidig til at beskytte miljøet og forebygge forurening.

Vi ønsker at fungere i et positivt samspil med vores omgivelser og relevante myndigheder og informerer åbent om vores miljøforhold. Vi forpligter os til at efterleve gældende lovkrav og opfylde betingelserne i vores godkendelser.

Vi vil løbende forbedre vores miljøpræstation ved at:

  • Nedbringe anvendelse af kemikalier i vores produktion
  • Sikre vores affaldssortering til genanvendelse
  • Spare mest muligt på ressourcer når vi anvender vand, energi og råvarer i produktionen
  • Have fokus på energibesparelse ved udskiftning af maskiner og anlæg i produktionen
  • Bidrage til at vores kunder kan mindske deres miljøpåvirkning, ved at levere en storvognslakering som holder længe.

Vi vil løbende forbedre vores processer og adfærd med henblik på at nedbringe miljøpåvirkningerne fra vores produktion og bruge mindst mulig energi. Dette vil vi sikre gennem nødvendig information og systematisk kortlægning af vores årlige forbrug.